• ჰაერში ფრენდე – ბედნიერებას მიაღწიო. • ჰაერი წმინდა ნახო – ბედნიერებას მიაღწევ.
onlinecredit.ge


ბლოგის სტატიები