• ფული ოქროსი ან ვერცხლის ნახო, კარგია, მაგრამ სპილენძის ფული, ნიშნავს მწუხარებას. • ფორთოხლის ჭამა ნიშნავს - დიდ სარგებლობას გარეშე საქმიდან. • ფეხსაცმლის ჩაცმა სიზმარში. ნიშნავს საჩქარო გზას და საქმეში გამარჯვებას. • ფრინველების ჩხუბი – ცუდი ამბავია და საზიანო. • ფეხების დაბანა – შორი გზის ნიშანია. • ფორთოხლის ხის ნახვა – ცუდია, მაგრამ ჭამა - კეთილია. • ფქვილი – სარჩოს შემატება და სიმდიდრეა. • ფური ნახო და მოწველო – სარჩოს შემატების ნიშანია. • ფრჩხილების გაზრდა სიზმარში – საწყლობა და გლახაკობა არის. • ფარა ცხვრისა მინდვრად ნახო – დიდი ბედნიერება არის. • ფანჯარა თუ გააღო – სამწუხარო ამბავს გეტყვიან. • ფული სპილენძისა – ცუდია შეჭირვებაა. • ფრანი ანთებული – სიხარულის ნიშანია.
loading...
ბლოგის სტატიები