• ყვავი მოკლა, ნიშნავს გამარჯვებას მტერზე. • ყინული ნახო სიზმარში, საქმეში ვერ გაიმარჯვებ. • ყვავი თუ ნახო ან ხმა გაიგო – ნათესავს დაკარგავ. • ყვავილი ნახო – სიხარულია. • ყიდვა რაიმე ნივთისა – კარგი და კეთილია. • ყვირილის ხმა – სიწყნარისა და მშვიდობიანობის ნიშანია. • ყავარჯენის ნახვა ან ხელში დაჭერა – კარგია. • ყურძნის ნახვა ან მოკრეფა – ავდრობას მოასწავებს. • ყველი ჭამო – ცუდი საქმის ნიშანია. • ყმაწვილის აყვანა ხელში – ავადმყოფობის ნიშანია.
loading...
ბლოგის სტატიები