•გუბის ნახვა სიზმარში და გავლა იმაზე, ფათერაკია. • გვირგვინის დადგმა სიზმარში, ნიშნავს დაქორწინებულთათვის დაქვრივებას, ქალწულთათვის დაქორწინებას. • გაზომვა რისამე სიზმარში ნიშანია - დიდი პატივის. • გვრიტის დაჭერა სიზმარში, ნიშნავს ქორწილს. რომ გაუშვა გვრიტი ხელიდან, ნიშნავს ცოლის გაშვებას. • გვრიტი რომ გვრიტთან ნახო, ნიშნავს ქალისთვის გათხოვებას, ვაჟისათვის დაქორწინებას. • გზაზე წასვლა სიზმარში, ნიშნავს მწუხარებას, დაბრუნება კარგია. • გველის კბენა – ცუდი ნიშანია, სჩანს მტერი ადვილად მოგერევა. • გოგრის ნახვა ან ჭამა – ცუდია, ავადმყოფობას ნიშნავს. • გოგრის თესლის დათესვა – ციების ნიშანია. • გემები საომარი ნახო – ომიანობის და ჩხუბების ნიშანია. • გემები წყნარად დაბმული ნახო – ქვეყნის სიმშვიდეს ნიშნავს. • გემები დატვირთული ნახო – დიდი დოვლათის და სიმდიდრის ნიშანია. • გვამი მკვდრისა საფლავიდან აღდგენილი ნახო – სიხარულის ნიშანია. • გამხმარი ხე – სიკვდილისა და ხანგრძლივი ავადმყოფობის ნიშანია. • განძის პოვნა – დარდი და ვარამია. • გალავნის აშენება – იმედია და კეთილი ამბავის ნიშანია. • გუბე აღელვებული – ცუდსა და არეულ საქმეებს მოასწავებს. • გუბეში გადიოდე – იჩხუბებ ვინმესთან. • გვირგვინოსნობა ქორწინებულთათვის – დაქვრივების ნიშანია. • გვირგვინოსნობა ქალწულთათვის – დაქორწინების ნიშანია. • გვირგვინის დაჭერა – ვინმეს სიყვარულს ნიშნავს. • გვრიტის ხელიდან გაფრენა – სიყვარულს გულიდან მოიშორებ. • გველი თუ ორად გაწყვიტო – ძალიან საკეთილოს ნიშნავს. • გველი თუ მოჰკალი – უთუოდ მტერსაც მოერევი. • გველთან ლაპარაკი – მეტად კარგ რამეს მოასწავებს. • გაკრეჭილი შენი თავი ნახო – ძალიან ცუდი ამბავია. • გაფრენა შენი თავისა – სიხარულისა და შორს წასვლის ნიშანია. • გამხიარულება საწყალ ვინმესი – კარგია. • გვრიტის დაჭერა – ვინმეს სიყვარულს გულში ჩაიდებ. • გზად წასვლა – ცუდ და მავნებელ საქმეს ნიშნავს. • გზიდან დაბრუნება – კარგია და ნიშნავს ფათერაკის აცილებას.
loading...
ბლოგის სტატიები