• ჯვარი თუ გამოართვი ვინმეს – ცუდი რამე შეგემთხვევა. • ჯვარი ოქროსი ან ჯაჭვი გეკიდოს – სიმდიდრეს მიიღებ. • ჯვარი ოქროსი თუ იპოვნო – საწადელი შეგისრულდება. • ჯვარის დაწერა ვისმესთან საყდარში – კარგია. • ჯოჯოხეთში შესვლა – ცოდვის დამძიმების ნიშანია. • ჯდომა ფეხმოკეცილი – ცუდი და მძიმე ფიქრის ნიშანია • ჯაჭვი თუ ყელზე ჩამოიკიდე – კადნიერების ნიშანია. • ჯაჭვით დაბმული შენი თავი ნახო ან სხვა – ცუდია. • ჯარის ნახვა – საყოველთაოდ მწუხარების ნიშანია, ცეცხლის წაკიდებას მოასწავებს.
loading...
ბლოგის სტატიები