კონსულტაცია
ფსიქოანალიტიკოსი

სიზმრების ახსნა.

80 ლარი

• სიზმრებზე დაყრდნობით შედგენილი ფსიქოლოგიური პორტრეტი

• გაუცნობიერებელი შიშები, კომპლექსები, ლტოლვები, რომლებიც ჩვენგან დამოუკიდებლად გვაბრკოლებს ყოველდღიურობაში და მათი გამომწვევი მიზეზები.

• ფსიქიკური მდგომარეობის სიმბოლოები

• ფსიქიკური გამთლიანების სიმბოლოები.

• სიზმრის როლი ყოველდღიურობაში.

შეკვეთა

ფსიქოსინთეზური მედიტაცია.

100 ლარი

• ფსიქოლოგიური პორტრეტი.

• ზეცნობიერის, ანუ არაცნობიერის დადებითი მხარის, შეცნობა.

• ქვენა არაცნობიერის, ანუ არაცნობიერის უარყოფითი მხარის, შეცნობა.

• ქვეცნობიერში არსებული ცხოვრებისეული მოტივები და მათი წარმომქმნელი მიზეზები.

• თერაპიული ეფექტი: კომპლექსების, შიშებისა და ლტოლვებისაგან გათავისუფლების გზამკვლევი.

შეკვეთა

არტ-თერაპია.

100 ლარი

• ფსიქოლოგიური პორტრეტი.

• არაცნობიერის ფიქრები ჩვენზე.

• რატომ ვხედავთ სხვებს ისე, როგორც ვხედავთ და რატომ აღიძვრება მათდამი ის ემოციები და გრძნობები, რომლებიც გვაქვს.

• ჩვენივე თვალით დანახული საკუთარი თავი.

• თერაპიული ეფექტი: კომპლექსების, შიშებისა და ლტოლვებისაგან გათავისუფლების გზამკვლევი.

შეკვეთა

ინდივიდუაცია.

100 ლარი

• გზა ქალური და მამაკაცური საწყისების ჰარმონიზაციისკენ.

• გზა ინტელექტუალური განვითარებისკენ.

• გზა პიროვნული თვითაქტუალიზაციისკენ.

• თვითდაკვირვების უნარის გამომუშავება. (მათ შორის სიზმრებზე დაკვირვებით.)

შეკვეთა

ინფორმაციული კონსულტაცია(ლექცია).

50 ლარი

• ფსიქიკა. რაობა და სტრუქტურა.

• ცნობიერი, ქვეცნობიერი, არაცნობიერი. არსი და განსხვავება.

• კოლექტიური არაცნობიერი.

• ცხოვრება სიზმარში.

• ფსიქიკა რელიგიაში, ხელოვნებასა და ასტროლოგიაში.

• რა არის ბედნიერება და ტანჯვის ფილოსოფია.

• ცხოვრების არსის ძიება.

• კითხვებზე პასუხი.

შეკვეთა