• აბანოდან გამოხვიდე სიზმარში ნიშნავს - საშიშ საქმეს ჩამოშორდები, აბანოში გარეცხე - სასჯელი გელოდება.

• აბანოს ნახვა და ბანაობა - კარგია

• აბანოში შესვლა – დარდისა და ბოროტების ნიშანია.

• აბრეშუმი ნახო ან იყიდო – ნიშნავს სურვილის ასრულებას.

• აბრეშუმის ჭია – ცუდია, ნიშნავს უეცარ ფათერაკში გაბმას.

• ავადმყოფობის ნახვა სიზმარში - სიხარულია, თავის ავადმყოფობა ნიშანია კარგი ცხოვრების.

• ავი ანგელოზის ნახვა – მეტად ცუდია და რაიმე განსაცდელში ჩავარდები.

• აკვანი – კარგია და უმანკოების ნიშანია.

• ალერსი – კარგია და გულის წადილი აგისრულდება.

• ალმასის პოვნა სიზმარში ნიშნავს - ქორწინებას და სიმდიდრეს, ხოლო დაკარგვა ნიშნავს - ვინმეს სიყვარულს.

• ამაღლება ან ფრენა – ძალიან კარგია,სიწმინდე და სიწრფელის ნიშანია.

• ამაღლებულ ადგილზე რომ დადიოდე – ამხანაგებში ამაღლდები.

• ამინდი ცუდი რომ ნახო სიზმარში, ნიშანია რომ აგისრულდება გულის წადილი.

• ამოიოხრო თავად - განსაცდელში ჩავარდები, თუ სხვისა ნახო - სასარგებლოა.

• ამხანაგის ნახვა – ახალი საქმის და ახალი ამბავის ნიშანია.

• ანთება სანთლის – ბედნიერებისა და ფართო ცხოვრების ნიშანია.

• არაყის სმა – სირცხვილისა და სიმწარის ნიშანია.

• არწივი ნახო სიზმარში და აჭამო მას ნიშნავს - კარგ ამბავს გაიგებ. იმისი ხმა გაიგო, ნიშნავს - ვინმესგან დახმარებას მიიღებ.

• ატმის ჭამა ავადმყოფობასა და რაიმე შეჭირვებას მოასწავებს.

• აუზი დამშრალი ნახო – უნაყოფო წელიწადი იქნება.

• აუზის ნახვა წყლით – პატიოსნების და ბედნიერების ნიშანია.

• აუზში ბანაობა – ცუდია,მაგრამ ბოლო კეთილია.

• აქლემი ნახო – ნიშანია შორეული და ბედნიერი მგზავრობის.

• აქლმზე თუ იჯექი – უეცარი ფათერაკი გადაგხდება.

• აღვირის გაყრა ცხენისათვის – უსათუოდ ვისმეს დაუახლოვდები, დაუმეგობრდები.

• ახალი რაიმე ნახო – უცხოეთში წახვალ და უცხო ხალხს ნახავ.

• ახალი რამე ჩაიცვა – სახარულისა და ბედნიერების ნიშანია.

loading...
X