მკითხაობა

მკითხაობა 4 კაროლზე

წინამდებარე მარტივი მკითხაობა, რომელიც ხორციელდება 4 კაროლის გამოყენებით, ეკუთვნის ბოშა ქალ აზას და განკუთვნილია ქალბატონებისთვის, რომლის დახმარებითაც ისინი შეძლებენ გაიგონ მათთვის საინტერესო პარტნიორიდან რომელი უფრო მეტად არის დაინტერესებული მასთან ურთიერთობით, რომელს აქვს გრძნობა და რომელ მთაგანთან აქვს შანსი ააწყოს სამომავლო ურთიერთბა. გაინტერესებთ როგორ უნდა იმკითხაოთ ამ მარტივი და ამავდროულად უტყუარი მეთდით? - ეს ძალიან მარტივია. ამოარჩიეთ ბანქოს შეკვრიდან 4 კაროლი და დაალაგეთ მწკრივში. დარჩენილი ბანქო კარგად აურიეთ და კაროლების ქვეშ დაალაგეთ თითო მწკრივად. ის კაროლი, რომლის ქვეშ ამოვა დამა გული, სავარაუდოდ გახდება თქვენი პარტნიორი სასიყვარულო ურთიერთობაში. შემდეგ უნდა დააკვირდეთ რომელ მწკრივში რომელი ბანქო მეორდება. ორჯერ ან მეტად გამეორებული ბანქოს მიხედვით შედგება სურათი, რომელიც მოგითხორბთ მოცემულ მომენტში მის თქვენდამი დამოკიდებულებაზე.
  • სახელი 1


  • სახელი 2


  • სახელი 3


  • სახელი 4