ნიშნები და ცრურწმენა
• გზაზე შავი ძაღლის დანახვა - ცუდი ნიშანია.
• ძაღლი ყმუის – უბედურების ნიშანია; თუ ცხვირი მიწაზე უდევს – ვიღაც მოკვდება, თუ მაღლა აქვს აწეული – ხანძრის ნიშანია.
• ძაღლი წკმუტუნებს – ვიღაცის ავადმყოფობის ნიშანია.
• თუ ძაღლი სახლის მიღმა ყმუის - საშიში არაა; ეს ცუდია იმისთვის, ვისი სახლისკენაც არის მიტრიალებული.