ნიშნები და ცრურწმენა
• ხელთათმანები - თქვენ აღმოჩნდებით მჩუქებლის გავლენის ქვეშ. თქვენი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა შეიძლება შეირყეს