ნიშნები და ცრურწმენა
• გრძელი ლოლოები -დიდხნიანი გაზაფხულის ნიშანია