ნიშნები და ცრურწმენა
• კაჭკაჭი თუ მოფრინდა ფანჯარასთან - მალე სტუმრები გეყოლებათ, თუ ოჯახში ავადმყოფია, მალე გამოჯანმრთელდება.