ნიშნები და ცრურწმენა
• მაგიდის ფურცლით გადაწმენდა - კამათის ნიშანია