ნიშნები და ცრურწმენა
• ბოროტი თვალისგან დასაცავად ატარეთ ქინძისთავი ტანსაცმელზე. სახლისთვის - კარის თავზე შეგიძლიათ ნემსით და ძაფით დაიცვათ თავი ცუდი თვალისაგან სიძემაც და დედოფალმაც უნდა გაიკეთონ ტანსაცმელზე ინგლისური ქინძისთავი. (თავით ქვემოთ) თვალისგან დასაცავად ორივეს ისეთ ადგილას უნდა ეკეთოს, რომ კარგად გამოჩნდეს.