ნიშნები და ცრურწმენა
• ზამთარში ქუხილი - ძლიერი ქარის მომასწავებელია