ნიშნები და ცრურწმენა
• თუ მაჩვს შეხვდებით - ბედნიერება იცის