ნიშნები და ცრურწმენა
• ბავშვს ერთ წლამდე არ უნდა შეჭრათ თმები - რომ იყოს ჭკვიანი და არ გაუჭირდეს ცხოვრებაში (მატერიალურად) ბავშვის დასვრილი ნივთები ძირს არ დაყაროთ - ბავშვი სიღარიბეში იცხოვრებს არ დაჯდეთ მაგიდაზე - ღარიბი იქნებით ოთახის მცენარეები რთულად იფურჩქნებიან - სიღარიბის ნიშანია