pixel
ნიშნები და ცრურწმენა
• შორ გზაზე გამგზავრების წინ ბანაობა ან თმის დაბანა ცუდია - უბედურების ნიშანია საკუთარ თავზე თმის შეჭრა - ცხოვრებას იმოკლებ თუ თმებს თითზე იხვევ - თავის ტკივილის ნიშანია