ნიშნები და ცრურწმენა
• თუ ფანჯარაზე აკაკუნებს წივწივა ან სხვა ჩიტი (ყვავის გარდა) – კარგ ამბებს შეიტყობთ.