ნიშნები და ცრურწმენა
• თუ გინდათ, რომ ოჯახში ფული მოიზიდოთ, ცოცხი მიაყუდეთ ტარით ქვემოთ.