ნიშნები და ცრურწმენა
• თუ შეხვედბით ქალს სავსე ვედროთი ან კალათით - წარმატებას მოასწავებს