სიზმრების ახსნა
რატომ გვესიზმრება აბანოები
ჰასეს მიხედვით
აბანოებში ყოფნა - სარგებელის ნახვა; ბანაობა - რიდი;