სიზმრების ახსნა
სიზმარში აბრის ნახვა
მილერის მიხედვით
სიზმარში საფირმო აბრის ნახვა მაღაზიაზე, ფირმაზე ან ქარხანაზე ნიშნავს, რომ თქვენს მეგობრებს შორის მტრები მოიპოვება, რომლებიც ბევრ არასასიამოვნო რაღაცას გიმზადებენ.