სიზმრების ახსნა
ამარანტის დასიზმრება
მცენარეების ახსნის მიხედვით
ხანგრძლივი სიცოცხლის სიმბოლოა.