სიზმრების ახსნა
ამერიკის დასიზმრება
მილერის მიხედვით
მაღალი რანგის წარმომადგენლებმა უნდა იზრუნონ სახელმწიფოს მართვის საკითხებზე. დანარჩენებმა უნდა იზრუნონ პირად საკითხებსა და კეთილდღეობაზე. მსგავსი სიზმრის ნახვა ასევე შეიძლება მიანიშნებდეს უსიამოვნებების გაჩენას