სიზმრების ახსნა
ამუნიციას დასიზმრება
ჰასეს მიხედვით
სამხედროების გაცნობა; ფეთქებადი ნივთირებით - მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდება.