სიზმრების ახსნა
ანბანის ნახვა
ცვეტკოვის მიხედვით
საქმიანობაში შეფერხებებს, ჩანაფიქრის გადავადებას ნიშნავს.
ასოების ნახვა
ცვეტკოვის მიხედვით
დანახვა — სიახლე; წერა — უბედურება; სწავლა — ფინანსური კეთილდღეობა.