სიზმრების ახსნა
ავანტიურის მნიშვნელობა სიზმარში
ჰასეს მიხედვით
ავანტიურის ჩადენის სურვილი - ძალოვნებთან დაჯახება; ავანტიურაში გარევა - უდანაშაულოდ გასამართლება; ავანტიურაში დახმარება - საკუთი განსჯით მოქმედება.