სიზმრების ახსნა
აზარტული თამაშის დასიზმრება
ჰასეს მიხედვით
მოგება - მეგობრის დაკარგვა; წაგება - უსიამოვნებებისგან გათავისუფლება.