სიზმრების ახსნა
დაგესიზმრათ ჭანჭიკი
მილერის მიხედვით
სიზმარში ჭანჭიკების, საკეტების ნახვა- ნიშნავს, რომ თქვენს გზაზე გაჩნდება საშინელი დაბრკოლებები. თუ ჭანჭიკები და საკეტები ძველი და გამოუსწორებელია, მაშინ თითქმის ყველა თქვენი მოლოდინი ამაო აღმოჩნდება.
დაგესიზმრათ ხრახნი
მილერის მიხედვით
თუ გესიზმრებათ ხრახნი- ეს ნიშნავს, რომ წილად შეგხვდებათ მოსაწყენი დამქანცველი სამუშაო, და მოგიწევთ თქვენი საქმიანი პარტნიორების გაღიზიანებასთან გამკლავება. ამას გარდა, მსგავსი სიზმარი გაფრთხილებთ, რომ უნდა იყოთ მომჭირნე და გულმოდგინე.
რატომ გესიზმრებათ ხრახნი
ცვეტკოვის მიხედვით
დაცინვა