სიზმრების ახსნა
რატომ გვესიზმრება გახსენება
ცვეტკოვის მიხედვით
ბედის მოულოდნელი შეტრიალება; გახსენება- საქმეების ან ურთიერთობების აღდგენა.