სიზმრების ახსნა
კოწახურის დასიზმრება
მცენარეების ახსნის მიხედვით
ტანჯვის და განსაცდელის სიმბოლოა.