სიზმრების ახსნა
დაგესიზმრათ კუნელი
მცენარეების ახსნით
სიმბოლურად გამოხატავს იმედს. ევროპულ ტრადიციაში ითვლება ფერიების ყვავილად. გვირგვინი კუნელი მაისის ფოთლებისგან- ეს ქალწულობის, უბიწოობის ან ჯადოსნური ქალიშვილური ჩასახვის ნიშანია. ბერძნულ-რომაულ კულტურაში კუნელი ასრულებდა საქორწილო ყვავილის როლს, რომელიც ეძღვნებოდა ჰიმენეას, ქლოას, ფლორას და რომაელ მაიას. იცავს ჯადოსგან. კუნელის ბუჩქნარში ჩვეულებრივ ხვდებოდნენ სულები და ფერიები.
კუნელის დასიზმრება
მცენარეების ახსნის მიხედვით
იმედის სიმბოლოა. ევროპულ ტრადიციაში ითვლება ფერიას ყვავილად. კუნელის ყვავილების თაიგული - ქალწულობის, უბიწოების ან სასწაულებრივი ქალწულებრვი ჩასახვის ნიშანია. ბერძნულ-რომაურ კულტურაში კუნელი ასრულებდა საქორწინო ყვავილის როლს, რომელიც ეძღვნებოდა ჰიმენეას, ქლოას, ჰეკატას, ფლორასა და მაიას. ითვლებოდა, რომ ის კუდიანებისგან იცავდა ადამიანს. კუნელის ბუჩქნარში აფარებდნენ თავს კეთილი სულები და ფერიები.