სიზმრების ახსნა
დაგესიზმრათ საბრძოლო მასალა
მილერის მიხედვით
სიზმარში საბრძოლო მასალის და აღჭურვილობის ნახვა მოასწავებს დაწყებული საქმის წარმატებულ დასრულებას. ბრძოლის დროს გამოლეული საბრძოლო მასალა მეტყველებს რაღაც უნაყოფო ძალისხმევაზე, რომლებიც ვერსად მიგიყვანთ.