სიზმრების ახსნა
საბრძოლო მასალის დასიზმრება
მილერის მიხედვით
თუ სიზმარში საბრძოლო მასალებს ნახავთ, ეს ნიშნავს, რომ დაწყებულ საქმეს წარმატებით დაასრულებთ. დაცლილი საბრძოლო მასალები მიგანიშნებენ, რომ ფუჭად დებთ რაღაც საკთხში ძალისხმევას, რომელიც არანაირ შედეგს არ მოგიტანთ.