სიზმრების ახსნა
რატომ გვესიზმრება განახლება
ცვეტკოვის მიხედვით
შეძენა, რამის გაკეთების გადაწყვეტილება
რატომ გვესიზმრება საგანი
ცვეტკოვის მიხედვით
ტყუილისკენ ან ცარიელი დანაპირებისკენ; ადამიანი ( ვისი საგანიცაა); კავშირი ( საქმეებში ან ვინმესთან საგნის დანიშნულების შესაბამისად); საკუთარი, ჩვეული საგნები- თვითონ მძინარე ან მისი შინაურები