სიზმრების ახსნა
რატომ გვესიზმრება სამხედრო
ცვეტკოვის მიხედვით
ძლიერი იმედგაცრუება; ოფიცერი- ძალადობა, იძულებითი გზა; გენერალი-მფარველობა