სიზმრების ახსნა
დაგესიზმრათ გვალვა
მილერის მიხედვით
ეს ცუდი სიზმარია, რომელიც შეურიგებელ საერთაშორისო კონფლიქტებს და, როგორც შედეგი, დიდ სისხლისღვრას ნიშნავს. შესაძლებელია გემების დაღუპვა და სხვა კატასტროფები; ეს სიზმარი კამათით ან ოჯახის დაშლით იმუქრება. ამას შეიძლება მოჰყვეს ავადმყოფობა, ფინანსური კატასტროფები. ასეთი სიზმრის ნახვის შემდეგ საქმეები ცუდად წავა.
რატომ გვესიზმრება ზაფხული
ცვეტკოვის მიხედვით
არა სეზონში- კარგი ამბები.