სიზმრების ახსნა
უკვდავას (მცენარე) სიზმარში ნახვა
მცენარეების ახსნის მიხედვით
შეუდარებელი მეხსირების ქონის ნიშანია.