pixel
სასიყვარულო ჰოროსკოპი

ქალწული

კვირის თვის
30 მარტი - 5 აპრილი
შეყვარებულ ქალწულებს მიმდინარე კვირის მოვლენები აგრძნობინებენ, რომ მათ რომანში აქცენტები შეიცვალა. თუ წარსული გადაფურცლეთ (რაც ნაკლებსავარაუდო, თუმცა შესაძლებელია), ახალი სასიყვარულო ურთიერთობების ძიება, უმჯობესია სამუშაო გარემოში. კვირის ბოლოს აკონტროლეთ საკუთარი სიტყვები და ქცევის მანერა, ნუ დაიჯერებთ სხვების ტკბილ სიტყვებს.