pixel
სასიყვარულო ჰოროსკოპი

ქალწული

კვირის თვის
8 აგვისტო - 14 აგვისტო
ამ კვირაში ვარსკვლავები ქალწულებს ურჩევენ, იყვნენ უფრო მგრძნობიარენი გარემოებების ცვალებადობის მიმართ: ამან შეიძლება გამოიწვიოს ცვლილებები პირადი ურთიერთობების სფეროში. შეიძლება მოგიწიოთ თქვენი იმიჯის შეცვლა, მოქმედების სხვა მეთოდის პოვნა ან საკუთარი თავისკენ ყურადღების მიპყრობა.