ფინანსური ჰოროსკოპი

სასწორი

კვირის თვის
5 ივნისი - 11 ივნისი
ამ კვირაში შემოქმედებითი პროფესიის სასწორები არ უნდა ენდონ თავიანთ ინტუიციას გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღებისას. გაურკვეველი ინტუიციური შეგრძნებები ახლა არ შეიძლება გახდეს რეალური აქტივობის საფუძველი. იგივე ეხება სპეკულაციურ ბიზნესს. თავი შეიკავეთ ფინანსური რესურსების კოლექტიურ პროექტებში ინვესტიციისგან. ბიზნესმენებს უნდა გახსოვდეთ, რომ ეს კვირა მატერიალური ზარალის გაზრდილ რისკთან არის დაკავშირებული. ზარალის რისკი განსაკუთრებით დიდია მათთვის, ვინც ფინანსური სპეკულაციებით არის დაკავებული და საბითუმო შესყიდვებს ახორციელებს. რაც უფრო ნაკლებია თქვენს ქმედებებში შეუქცევადი შედეგების მქონე მოვლენების რისკი, მით უფრო წარმატებული იქნება ეს პერიოდი. კვირის ბოლოს შეეცადეთ თქვენი ყველა საქმე პირადი კონტროლის ქვეშ აიყვანოთ და არავის გადააბაროთ უფლებამოსილება. წარმატებით ვითარდება თანამშრომლობა ბიზნესის წარმომადგენლებთან სხვა ქვეყნებიდან და რეგიონებიდან.