ფინანსური ჰოროსკოპი

მერწყული

კვირის თვის
22 აპრილი - 28 აპრილი
ამ კვირაში ვარსკვლავები მერწყულს არ ურჩევენ, ინიციატივის გამოჩენას მშენებლობასთან, საბინაო და კომუნალურ მომსახურებასთან დაკავშირებულ საკითხებში. დაუდევრობის გამო, შესაძლოა დიდი მატერიალური ზიანი მოგადგეთ. მაგალითად, სარემონტო სამუშაოების დროს შეიძლება დააზიანოთ ძვირადღირებული ხელსაწყო ან ქონება. გარდა ამისა, მიმდინარე პერიოდის სამუშაოები შეიძლება იყოს რთულად შესასრულებელი, დროისა და ენერგიის არარაციონალური ხარჯვის და კოორდინაციის ნაკლებობის გამო. საოჯახო ბიზნესიც შეიძლება დადგეს რისკის ქვეშ. კიდევ ერთი პოტენციურად პრობლემური თემა შეიძლება იყოს პროექტების დასრულება. კერძოდ, ვარსკვლავები მშენებლებს არ ურჩევენ მზა ობიექტის მომხმარებლისთვის გადაცემას. სამუშაოს ჩაბარებისას შეიძლება გამოვლინდეს ბევრი დეფექტი და საჭირო გახდეს გადაკეთება ან მათი სასწრაფოდ აღმოფხვრა.