pixel
სასიყვარულო ჰოროსკოპი

თხის რქა

კვირის თვის
3 ოქტომბერი - 9 ოქტომბერი
ამ კვირაში თხის რქებისთვის მნიშვნელოვანია ახსოვდეთ, რომ ლამაზი პირადი ურთიერთობები აგებულია გარკვეული წესების მიხედვით და საჭიროა მიყვნენ მათ, თუ სურთ მუდმივად დატკბნენ სასიყვარულო ჰარმონიით. „სიყვარულის ფორმულის“ შემოწმება შესაძლებელია ორშაბათს, შაბათს საღამოს ან კვირას.