pixel
სასიყვარულო ჰოროსკოპი

თხის რქა

კვირის თვის
14 ივნისი - 20 ივნისი
მიმდინარე კვირაში თხის რქებს დაჭირდებათ ინტუიციის ჩართვა. მისი დახმარების გარეშე გამოეპარებათ სახიფათო მომენტები და შეიძლება შეცდომა დაუშვან, რასაც სენსიტიური პარტნიორი აუცილებლად შეამჩნევს. სასიამოვნო ურთიერთობის მთავარი წესი იქნება - დუმილი, თუკი ეჭვები გაჩნდა და სიტუაციის ობიექტურად შეფასება.