pixel
სასიყვარულო ჰოროსკოპი

თხის რქა

კვირის თვის
25 მაისი - 31 მაისი
შეყვარებული თხის რქასთვის, მიმდინარე კვირაში უმთავრესი პერიოდი არის კვირის ბოლო. მიუხედავად ბევრი წვრილმანი პრობლემის არსებობისა, ეს მონაკვეთი საუკეთესოა რომანტიკული ურთიერთობებისთვი. ნებისმიერი ავანტიურა წარმატებით დასრულდება, თუმცა გვერდითი ეფექტებიც აუცილებლად იჩენს თავს. გააანალიზეთ გარემოებები და ადამიანის ბუნების სუსტ მხარეები: იდეალური არავინ არის.