სიზმრების ახსნა

• ევრორემონტი

• ეზო

• ელექტრობის ჩართვა

• ეპისკოპოსი

• ერიკას ბუჩქნარი

• ექიმი

• ეზო დაგვილი ნახო – კარგია და სიხარულს მოასწავებს.

• ეზო ნახო საქონლით – უცხო სტუმრები გეწვევიან.

• ეკალი თუ მუჭაზე დაიგროვე - ცუდი დრო დაგიდგა.

• ეკლესია გაბრწყინებული ნახო – სამოთხის ნიშანია.

• ეკლესიაში შესვლა ნიშნავს - კარგად ცხოვრებას.

• ეკლესიაში შეხვიდე და ილოცო – ძალიან კეთილი ნიშანია.

• ეკლესიის გალავანი ნახო - სიწმინდეა.

• ეკლის ამოღება – მტრისგან მოშორებას ნიშნავს.

• ეპისკოპოსის ნახვა – ცუდი და სნეულების ნიშანია.

• ერბოს ან ზეთის ნახვა სიზმარში, კარგია და შეგემატება რამე.