სიზმრების ახსნა

• იქედნე

• იყო აღელვებული

• იყო მხიარული

• იარაღი –კარგია, პატივი და ქონება მოგემატება.

• იარაღის ხმარება – ჩხუბისა და ალიაქოთის ნიშანია.

• იის კრეფა – სიხარული და ლხინი მოგემატება.

• ინდაური – კარგია, დოვლათი მოგემატება.

• იპოვო რამე- შეგემატება რამე.

• ირემი – კარგია და ახალი სიხარულის შემატება არის

• ირმის მოკვლა – ცუდია და სინანულის ნიშანია.

• ისტორია საწყენი რომ გაიგო - კარგ რამეს გაიგებ.

• იხვი – ცუდი ნიშანია ანუ ავდარს მოასწავებს.