სიზმრების ახსნა

• ლაპარაკი

• ლიპყინულიანობა

• ლოდინი

• ლორი

• ლურსმნები

• ლამაზი სახის ნახვა ან კოცნა – ძალიან კარგია.

• ლაპარაკი რომ გაიგო მაღალი ხმით სიხარულია.

• ლაპარაკი სიზმარში, ნიშანია სარგებლობის. ლაპარაკი სამღვდელო ვინმესთან კარგია.

• ლაპარაკი სხვისა – კარგია, მხოლოდ ფრთხილად იყავი მტრისაგან.

• ლეკვით თამაში – ძალიან კარგია და ბედნიერების ნიშანია.

• ლეკი რომ ნახო, შეხვდები ახალგაზრდა მეგობარს.

• ლეღვის ჭამა – მეტად ცუდი ნიშანია და ავადმყოფობაც მოსდევს.

• ლეღვის ხე ნახო – ცუდია და საშიშ საქმეს მოასწავებს.

• ლიმონის ნახვა – კარგია და რაიმე სიხარულს შეიმატებ.

• ლიმონის ჭამა – ცუდია და სნულების ნიშანია.

• ლოგინის ნახვა – ცუდია და ავადმყოფობის ნიშანია.

• ლომები რომ ნახო მშვიდი, ნიშანია, რომ საქმე გექნება დიდ კაცებთან. ანჩხლი ლომები ნახო, ნიშანია უბედურების.

• ლომის ნახვა – დიდი და სახელოვანი კაცის ნიშანია.

• ლოცვა ან საყდარში შესვლა – კარგია და ბედნიერებაა.

• ლუდი დალიო, ნიშანია, აჯობებ მტერს. რომ მოკლა მტერი შენი, ნიშანია ზარალისა.

• ლურსმანი მოაგროვო ან იყიდო – კარგია.