სიზმრების ახსნა

• ჩამოსასრიალებელი

• ჩანგალი

• ჩანგლები

• ჩანჩქერი

• ჩივილი

• ჩიქვი

• ჩუქება

• ჩხუბი

• ჩამოვარდნა მაღლობიდან – ცუდია, ძალიან შერცხვები.

• ჩანგის კვრა ან მღერა – დიდი მწუხარება არის.

• ჩექმა ძველი გეცვას – ცუდია, ახალი - კარგია.

• ჩითის ყიდვა ან ჩაცმა – სიხარულის ნიშანია.

• ჩიტი მოინადირო, ახალ ვისმეს გაიცნობ.

• ჩიტის ნახვა – ცუდია, ცრუ ვისმეს გაიცნობ.

• ჩოხა შავი ჩაიცვა – ცუდია, თეთრი კი კარგია.