სიზმრების ახსნა

• ჯადოქარი

• ჯავშანჟილეტი

• ჯემი

• ჯვრისწერა

• ჯინსი

• ჯოჯოხეთი

• ჯუნგლი

• ჯარის ნახვა – საყოველთაოდ მწუხარების ნიშანია, ცეცხლის წაკიდებას მოასწავებს.

• ჯაჭვი თუ ყელზე ჩამოიკიდე – კადნიერების ნიშანია.

• ჯაჭვით დაბმული შენი თავი ნახო ან სხვა – ცუდია.

• ჯდომა ფეხმოკეცილი – ცუდი და მძიმე ფიქრის ნიშანია

• ჯვარი თუ გამოართვი ვინმეს – ცუდი რამე შეგემთხვევა.

• ჯვარი ოქროსი ან ჯაჭვი გეკიდოს – სიმდიდრეს მიიღებ.

• ჯვარი ოქროსი თუ იპოვნო – საწადელი შეგისრულდება.

• ჯვარის დაწერა ვისმესთან საყდარში – კარგია.

• ჯოჯოხეთში შესვლა – ცოდვის დამძიმების ნიშანია.