სიზმრების ახსნა

• ჰაერბურთი

• ჰაერი

• ჰალსტუხი

• ჰანტელები

• ჰარამხანა

• ჰარპუნი

• ჰელიოტროპი

• ჰიაცინტი

• ჰიპოპოტამი

• ჰობოი

• ჰოროსკოპი

• ჰაერი წმინდა ნახო – ბედნიერებას მიაღწევ.

• ჰაერში ფრენდე – ბედნიერებას მიაღწიო.