ფინანსური ჰოროსკოპი

თევზები

კვირის თვის
22 ივლისი - 28 ივლისი
თევზებისთვის ეს კვირა შესაძლოა გამორჩეული იყოს ინტელექტუალური შესაძლებლობების მატებით, რისი გამოყენებაც მიზანშეწონილია სამსახურში. წარმატებული საქმიანობის საფუძველი შეიძლება იყოს სწორი კომუნიკაციისა და კომპრომისული გადაწყვეტილებების პოვნის უნარი. შეგიძლიათ შეასრულოთ შუამავლის როლი საქმიან მოლაპარაკებებში, დააკავშიროთ სხვადასხვა ადამიანების ინტერესები და ხელი შეუწყოთ ინფორმაციისა და სასაქონლო-ფულადი გაცვლის პროცესს. სასწავლო პროცესი ნაყოფიერად ჩაივლის. მივლინების დროს ბევრი საკითხის წარმატებით მოგვარებაა შესაძლებელი. ფერმერები და საოჯახო ბიზნესში დასაქმებულები მიიღებენ გაზღდილ შემოსავალს. რეკომენდირებულია მიმდინარე პრობლემების გადაჭრა, რადგან მათ შეუძლიათ ნეგატიური გავლენა მოახდინონ სამუშაო პროცესზე და დაარღვიონ დადგენილი გრაფიკით. ამ კვირის ყველაზე დიდი გამოწვევაა ბიზნეს-პარტნიორობა და სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება.